Arrangører

Thisted Musikteater

Facebook

Facebook

Arrangører

Mange forskellige arrangører og foreninger, private og offentlige, bruger Thisted Musikteater som ramme for gode oplevelser. Vil du lave en koncert, en forestilling, en udstilling eller lignende så mail: teatersalen@tdcadsl.dk eller ring: 2949 0260.

Spillestedet Thy: www.spillestedetthy.dk

Thisted Rytmus: www.rytmus.dk

Thy Event: www.thyevent.dk

Thy Kammermusikfestival: www.thychambermusikfestival.dk

Jazz i Thy: www.jazzithy.dk

Thisted Musikforening: www.thistedmusikforening.dk

Thy-Mors Flygelforening: www.thyflygelforening.dk

Thisted Teaterkreds: www.teaterkredsen.dk


Thisted Drenge-mandskor: www.thisted-drengekor.dk

Thy Rock: www.thyrock.dk

Kulturforeningen Tysted: www.tysted.dk

Samt en lang række andre foreninger og arrangører, private og offentlige.

Thisted_Musikteater_Facade_DoorUp_02_udennummer_CC